Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Giám đốc tài chính và phát triển kinh doanh

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Director
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 4 - 10 Years
Salary Negotiable
Industry Customer Service, Civil / Construction
Deadline to Apply 05/04/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp để đưa ra các chiến lược phát triển kinh doanh phù hợp (trên khía cạnh ngắn hạn và dài hạn);
 • Đảm bảo công ty hoạt động và thực hiện theo các quy định pháp luật Việt Nam về vấn đề thuế và kiểm toán;
 • Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ phòng cho các tình huống có rủi ro xảy ra;
 • Duy trì khả năng thanh khoản và nguồn tài chính cho Doanh nghiệp;
 • Xây dựng chiến lược tăng trưởng bền vững tập trung vào việc tăng doanh thu và mức độ hài lòng của khách hàng;
 • Xây dựng, phát triển và huấn luyện đội ngũ nhân viên trong bộ phận tài chính và kinh doanh; đảm bảo đội ngũ nhân viên hoạt động năng suất và đạt hiệu quả cao nhất;
 • Xây dựng chiến lược kinh doanh, chính sách bán hàng, chương trình bán hàng và hoàn thiện các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.
 • Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp để đưa ra các chiến lược phát triển kinh doanh phù hợp (trên khía cạnh ngắn hạn và dài hạn);
 • Đảm bảo công ty hoạt động và thực hiện theo các quy định pháp luật Việt Nam về vấn đề thuế và kiểm toán;
 • Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ phòng cho các tình huống có rủi ro xảy ra;
 • Duy trì khả năng thanh khoản và nguồn tài chính cho Doanh nghiệp;
 • Xây dựng chiến lược tăng trưởng bền vững tập trung vào việc tăng doanh thu và mức độ hài lòng của khách hàng;
 • Xây dựng, phát triển và huấn luyện đội ngũ nhân viên trong bộ phận tài chính và kinh doanh; đảm bảo đội ngũ nhân viên hoạt động năng suất và đạt hiệu quả cao nhất;
 • Xây dựng chiến lược kinh doanh, chính sách bán hàng, chương trình bán hàng và hoàn thiện các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.

Job Requirement

 • Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế;
 • Kinh nghiệm làm việc: có trên 4 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Giám đốc phát triển kinh doanh, Giám đốc tài chính, Trưởng phòng kinh doanh, tài chính hoặc vị trí tương tự trong các công ty và tập đoàn tại nước ngoài;
 • Trình độ ngoại ngữ: sử dụng thành thạo tiếng Anh;
 • Nắm vững chuyên môn tài chính và kinh doanh;
 • Khả năng hoạch định, thiết lập mục tiêu, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát;
 • Khả năng phân tích và đưa ra quyết định; Khả năng đàm phán, thương lượng và giao tiếp tốt;
 • Khả năng dự trù và quản lý rủi ro tốt; Khả năng chịu được áp lực cao khi làm việc với các đối tác và khách hàng nước ngoài.

Khả năng phân tích, quản lý và đào tạo nhân viên

People also viewed

KONE Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.